Orkest én vereniging?
2021826_34
Jubileumconcert ruggelings
W-Koffiepauze-In-Residence
In Residence Repeteren
In concert
Boechout Zingt en Swingt Laatste Editie

De Notengalm Boechout koppelt kwaliteitsvolle muzikaliteit aan een prettige sociale werking. Naast onze wekelijkse repetities zorgen onze concerten en optredens, ons jaarlijks gezellig samenzijn, onze uitstappen en muzikale weekends voor hoogtepunten in onze vereniging. Onze muzikanten engageren zich voor een regelmaat van repetities en optredens.

Sedert 1985 dirigeert Josephina De Herdt het orkest. 

Al onze leden vormen samen de Algemene vergadering van onze vzw.


Ons bestuursorgaan en dagelijks bestuur

Voorzitster: Annie Voorbraeck

Ondervoorzitster: Rita Vos

Secretaris: Christel Geuvens

Penningmeester: Mark Geraedts

Feestbestuurster: Greet Hoogstoel

Communicatie online: Walter Goessens


Bij al onze activiteiten kunnen we daarnaast rekenen op een hechte ploeg van vrijwilligers. Dankzij het gemeentebestuur van Boechout kregen we in augustus 2010 onderdak in ons verenigingslokaal aan de Lange Kroonstraat 1 te Boechout, bij de gebouwen van De Wigwam (BKO).


De Notengalm Boechout vzw is aangesloten bij Vlamo, koepelorganisatie voor de amateuristische kunstbeoefening.